Certificatele noastre

Marcajul CE

Teqtum Euro este singurul material din lume cu o lățime de până la 5 metri care a trecut cu succes teste complexe și a obținut dreptul de a fi marcat cu CE (Conformitate europeană).

Certificat de incombustibilitate a materialului

Teqtum Euro are clasa de siguranță la incendiu B-s1,d0 conform DIN EN 13501.

Clasificare internațională de calitate A+

Cel mai mare rating conform legislației europene privind emisiile de compuși organici volatili și calitatea aerului din interior.

Inregistrarea, evaluarea si autorizarea produselor chimice

Regulamentul gestionează toți producătorii, importatorii și utilizatorii finali de produse chimice din Spațiul Economic European.

Restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase

Reglementări privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase.

Standardul european de siguranță DIN EN 71

Folia a fost testată în conformitate cu faimoasa Directivă Uniunii Europene DIN EN 71 privind siguranța copiilor.